【南吕】梁州第七原文,翻译,赏析_拼音版_作者商衟 

【南吕】梁州第七

作者:商衟 朝代:元代
【南吕】梁州第七原文

戏三英

暖律回春过腊,融和布满天涯。禁城元夜生和气,况金吾不禁,良宵欢洽。九衢三市,万户千门。重重绣帘高挂,列银烛荧煌家家斗骋奢华。玉帘灯细捻琼丝,金莲灯匀排艳葩,栀子灯碎剪红纱。壁灯儿,巧画。过街灯照映纱灯、戏灯机关妙,滚灯、转雚瓦灯耍。月灯高悬水灯戏,将天地酬答。

【幺】彩结鳌山对耸,箫韶鼓吹喧哗。仕女王孙知多少?宝鞍锦轿,来往交叉。酒豪诗俊,谢馆秦楼。会传杯笑饮流霞,见游女行歌尽〔落梅花〕。向杜郎家酒馆里开樽,王厨家食店里饭罢,张胡家茗肆里分茶。玉人,娇姹。爱云英辨利绛英天然俊,共联臂同把。偶过平康赏茗妭,越女吴姬。

【赚煞】绮罗珠翠金钗插,兰麝风生异香撒,弦管相煎声咿哑。民物熙熙,谁道太平无象?听歌舞见风化,酩酊归来,控玉骢不记得还家。唱道玉漏沉沉,楼头仿佛三更打。灯影伴月明下,醉醺醺婉英扶下马。

【南吕】梁州第七拼音解读

xì sān yīng

nuǎn lǜ huí chūn guò là ,róng hé bù mǎn tiān yá 。jìn chéng yuán yè shēng hé qì ,kuàng jīn wú bú jìn ,liáng xiāo huān qià 。jiǔ qú sān shì ,wàn hù qiān mén 。zhòng zhòng xiù lián gāo guà ,liè yín zhú yíng huáng jiā jiā dòu chěng shē huá 。yù lián dēng xì niǎn qióng sī ,jīn lián dēng yún pái yàn pā ,zhī zǐ dēng suì jiǎn hóng shā 。bì dēng ér ,qiǎo huà 。guò jiē dēng zhào yìng shā dēng 、xì dēng jī guān miào ,gǔn dēng 、zhuǎn guàn wǎ dēng shuǎ 。yuè dēng gāo xuán shuǐ dēng xì ,jiāng tiān dì chóu dá 。

【yāo 】cǎi jié áo shān duì sǒng ,xiāo sháo gǔ chuī xuān huá 。shì nǚ wáng sūn zhī duō shǎo ?bǎo ān jǐn jiào ,lái wǎng jiāo chā 。jiǔ háo shī jun4 ,xiè guǎn qín lóu 。huì chuán bēi xiào yǐn liú xiá ,jiàn yóu nǚ háng gē jìn 〔luò méi huā 〕。xiàng dù láng jiā jiǔ guǎn lǐ kāi zūn ,wáng chú jiā shí diàn lǐ fàn bà ,zhāng hú jiā míng sì lǐ fèn chá 。yù rén ,jiāo chà 。ài yún yīng biàn lì jiàng yīng tiān rán jun4 ,gòng lián bì tóng bǎ 。ǒu guò píng kāng shǎng míng bá ,yuè nǚ wú jī 。

【zuàn shà 】qǐ luó zhū cuì jīn chāi chā ,lán shè fēng shēng yì xiāng sā ,xián guǎn xiàng jiān shēng yī yǎ 。mín wù xī xī ,shuí dào tài píng wú xiàng ?tīng gē wǔ jiàn fēng huà ,mǐng dǐng guī lái ,kòng yù cōng bú jì dé hái jiā 。chàng dào yù lòu chén chén ,lóu tóu fǎng fó sān gèng dǎ 。dēng yǐng bàn yuè míng xià ,zuì xūn xūn wǎn yīng fú xià mǎ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】梁州第七原文,【南吕】梁州第七翻译,【南吕】梁州第七赏析,【南吕】梁州第七阅读答案,出自商衟的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。卡迪夫大学网国学网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.aqyz.cn/shi/59356.html

诗词类别

商衟的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语